Vyměřovací základ – období pro výpočet navazující PPM po předchozí RD

Vyměřovací základ – období pro výpočet navazující PPM po předchozí RD

Vyměřovací základ – období pro výpočet navazující PPM po předchozí RD