Lze při podpoře v nezaměstnanosti vykovávat dobrovolnickou činnost?

Lze při podpoře v nezaměstnanosti vykovávat dobrovolnickou činnost?

Lze při podpoře v nezaměstnanosti vykovávat dobrovolnickou činnost?