Lze zůstat na rodičovské dovolené i bez pobírání příspěvku?

Lze zůstat na rodičovské dovolené i bez pobírání příspěvku?

Lze zůstat na rodičovské dovolené i bez pobírání příspěvku?