Počítá se vždy podpora v nezaměstnanosti za poslední ukončené kalendářní čtvrtletí?

Počítá se vždy podpora v nezaměstnanosti za poslední ukončené kalendářní čtvrtletí?

Počítá se vždy podpora v nezaměstnanosti za poslední ukončené kalendářní čtvrtletí?