Zastavení marné exekuce pro bezvýslednost (pro nemajetnost)

Zastavení marné exekuce pro bezvýslednost (pro nemajetnost)

Zastavení marné exekuce pro bezvýslednost (pro nemajetnost)