Délka výpovědní lhůty při polovičním úvazku

Délka výpovědní lhůty při polovičním úvazku

Délka výpovědní lhůty při polovičním úvazku